اخبار گروه فرهنگی

کالبدشکافی پرونده عباس کیارستمی

گروه فرهنگی: پرونده پرشکی «عباس کیارستمی» یک سال پس از درگذشتش در حالی با حضور وزیر بهداشت و معاونان وی، کالبدشکافی شد که نمایندگان پزشکی قانونی و نظام پزشکی به عنوان مطلعان اصلی این پرونده غایب بودند.