اخبار گروه فرهنگی

حمام قاجاری، یا ویرانه‌ جنگ جهانی دوم!

گروه فرهنگی: خیابان شهید مطهری، گذر بادی‌الله، نبش کوچه تحویلی در محله «ساغریسازان»ِ شهر رشت؛ حمامِ قاجاری «حاجی» که تا ۱۰ سال قبل فعال بود، امروز به دلیل تفاهم نداشتن ۳۰ مالک‌ِ آن، به یک مخروبه تبدیل شده؛ مخروبه‌ای با…
بیشتر بخوانید