اخبار گروه اجتماعی

پایان ۹۶؛ آخرین زمان اعتبار کارت‌های ملی

گروه جامعه: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از صدور کارت های ملی هوشمند در فرایند ۱۵ روز ه خبر داد و گفت: اعتبار کارت‌های ملی قدیمی تا پایان سال ۹۶ خواهد بود و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد…
بیشتر بخوانید