اخبار گروه اجتماعی

​منابع آب ایران گرفتار قوانین فرسوده

گروه جامعه: روز جهانی نظارت بر منابع آب گویای زنگ خطری برای جهانیان است، مسئله‌ای که بی توجهی به آن قطعا جنگی را در آینده با عنوان جنگ آب منجر خواهد شد و در این شرایط نمی‌توان آینده مطلوبی را…
بیشتر بخوانید