اخبار گروه اقتصادی

رانندگان اسنپ و تپ‎سی از مالیات معافند

گروه اقتصادی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: رانندگان دارای یک خودرو که در اسنپ و تپ‏سی فعال هستند، مانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معاف هستند.