پرسپولیس دوبی را به عنوان میزبان دیدار برابر الهلال معرفی کرد
پرسپولیس دوبی را به عنوان میزبان دیدار برابر الهلال معرفی کرد