هوای پایتخت سالم استایران پورتال: هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش ایران پورتال به نقل از میزان، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت شهر تهران، هوای پایتخت امروز یکشنبه ۲۲ مردادماه در شرایط سالم قرار دارد.

شاخص کیفیت هوای تهران امروز به روی عدد ۸۱ قرار گرفته است.