هشدار درباره خانه پدری «ابتهاج»


گروه فرهنگی: به نظر می‌رسد خانه‌ای که از آن به عنوان خانه پدری هوشنگ ابتهاج در شهر رشت یاد می‌شود برای نجات از تخریب نیازمند سرعت عمل بیش‌تری است.