نامزدهای نهایی«من بوکر»معرفی شدند


گروه فرهنگی: اسامی شش نویسنده راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه «من بوکر» اعلام شد.