عربستان درصدد جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره یمن
عربستان درصدد جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر درباره یمن