عبادی‌پور: انتقام لیگ جهانی را از آمریکا گرفتیم
عبادی‌پور: انتقام لیگ جهانی را از آمریکا گرفتیم