سردار قیدپرور: از این به بعد جواب هر ترقه بازی موشک است
سردار قیدپرور: از این به بعد جواب هر ترقه بازی موشک است