سخنگوی وزارت کشور: آمارهای منتشره در فضای مجازی رسمی و قانونی نیست


سخنگوی وزارت کشور: آمارهای منتشره در فضای مجازی رسمی و قانونی نیست

سید سلمان سامانی در رابطه با انتشار نتایج نربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی گفت:‌تا این لحظه نتایج رسمی منتشر نشده است و آمار منتشر شده در فضای مجازی قانونی و رسمی نیست.

۲۹۲۱۷