زلزله ۴.۵ ریشتری در "سیرچ" کرمان/ آماده‌باش امدادگران/رفع مشکل برق تا ساعاتی دیگر
زلزله ۴.۵ ریشتری در "سیرچ" کرمان/ آماده‌باش امدادگران/رفع مشکل برق تا ساعاتی دیگر