دیدار ظریف با رییس‌جمهور و وزیر خارجه موریتانی



دیدار ظریف با رییس‌جمهور و وزیر خارجه موریتانی