دیدار ظریف با رییس‌جمهور و وزیر خارجه موریتانیدیدار ظریف با رییس‌جمهور و وزیر خارجه موریتانی