تصویری از حسین فریدون در اینستاگرام سخنگوی دولت


تصویری از حسین فریدون در اینستاگرام سخنگوی دولت

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در اینستاگرام خود نوشت:
دولت به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد مقاوم را شکل دهد، دولتی که منابع او به نوعی به درآمدهای نفتی آن هم درآمدهایی که با نوسانات قیمت نفت می‌تواند نوسان داشته باشد متصل شود، قطعاً از این تکانه‌ها مصون نخواهد بود اما اگر اقتصاد با مردم اداره شود می‌توانیم نسبت به پایداری و ثبات اقتصادمان صحبت کنیم.

۲۹۲۱۲