تصمیم‌گیر کیست؟


واقعیت آن است که تعدد مراکز موازی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی که گه‌گاه باعث به وجود آمدن بحران اظهارنظر در این بخش نیز شده است این دلهره را برای مشاهده گران عرصه سیاست ایجاد کرده است که ظاهرا برنامه‌های مشخصی برای مقابله با طراحی‌های طرف مقابل آن طور که تصمیم گیران مدعی هستند آماده نشده است و هر فردی با‌تریبون در اختیارش نظر شخصی خود را به عنوان موضع نظام سیاسی در حوزه سیاست خارجی مطرح می‌کند. این وضعیت بحران گونه در اظهارنظرها در خصوص برجام سبب آن شده است که در این لحظه حساس بسیاری بیشتر از آن که نگران تصمیمات احتمالی آمریکا باشند در دلهره چگونگی تصمیم گیری‌ها در داخل هستند. با نگاهی به دستور رهبر انقلاب درباره چگونگی اجرای برجام شاهد آن هستیم که هیئت ویژه‌ای برای تصمیمات در این حوزه تعیین شده است که در برهه‌های حساسی همچون این روزها دستورالعمل‌های اجرایی لازم را صادر کند.