ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود
ترامپ: گزینه نظامی ما برای کره‌شمالی ویرانگر خواهد بود