افزایش مفقودی‌های سیل کشور به ۶ نفر/امدادرسانی در خراسان رضوی و گلستان همچنان ادامه دارد
افزایش مفقودی‌های سیل کشور به ۶ نفر/امدادرسانی در خراسان رضوی و گلستان همچنان ادامه دارد