اتمام طراحی مقابله با افت فشار در پارس جنوبی تا دو هفته دیگر
اتمام طراحی مقابله با افت فشار در پارس جنوبی تا دو هفته دیگر